Magnus Kvarnefalk

Teknograf AB

Teknograf AB marknadsför Techkon mätutrustningar, Printflow cip4/closeloopsystem. Vi har även digitalt arbets-flöde från Fujifilm “XMF”. Programvaror från Binuscan, GMG ColorProof. Bodoni PressSIGN, Xrite. Proofingpapper med OBA, anpassat för Fogra51/52.

NYHET: Vi reparerar och kalibrerar era Techkon spektrala mätutrustningar lokalt i Sverige med tillhörande certifikat.