Teknograf AB erbjuder Support och försäljning till den grafiska industrin.

Teknograf AB marknadsför:

Techkon mätutrustningar

MYIRO Spectrophotometrar

Printflow cip4/closeloopsystem

Digitalt arbetsflöde från Fujifilm XMF

Binuscan

Bodoni PressSIGN

Xrite

ColorLogic

GMG ColorProof

Proofingpapper med OBA anpassat för Fogra51/52

NYHET: 

Vi reparerar, kalibrerar samt certifierar Techkons spectrala mätutrustningar